Wie zijn we?

De Wederloop is een gemengd bedrijf waar rundvee (melkvee), zeugen en vleesvarkens gehuisvest zijn. Ook is er kleinvee aanwezig zoals; kalveren, kippen, zebra vinken, konijnen en een geit. Sinds 1998 wonen Eric en Chantalle op de boerderij en in de loop der jaren is het gezin uitgebreid met vier zonen.

De dagbesteding

U kunt er terecht voor een zinvolle dagbesteding. De activiteiten zijn vrijblijvend en worden zoveel mogelijk op de wensen en behoeften van de cliënt aangepast. De zorg wordt verleend door professionele krachten in samenwerking met vrijwilligers, onder een gemoedelijke sfeer, waar alle tijd is voor de cliënt. Elke middag wordt er gezamenlijk genoten van een verse warme maaltijd, daar waar mogelijk bereid met verse groenten uit de moestuin.

Eén kunnen zijn met de natuur om ons heen

De Wederloop is gelegen aan de rand van natuurgebied 'Het Broek'. Er is zicht op een kilometer groene weide, waar veelal paarden en koeien in lopen. Er is voldoende bedrijvigheid; het vee wordt verzorgd, de grond bewerkt en de koeien gemolken. Hierdoor valt er alle dagen wel wat te beleven op de boerderij. De keus is aan de cliënten de bedrijvigheid kan opgezocht worden, maar de beleving en het genieten van het platte land staan voorop.

Doelgroep

Mensen met een psychiatrische ziektebeeld (vorm van dementie)
Mensen in een sociaal isolement
Mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel)
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
Mensen met een lichamelijke beperking
Ook jongere mensen met een zorgvraag zijn welkom

stock